AtZ Administration tilbyder traditionel ejendomsadministration af alle typer ejendomme i Danmark.

Vi lægger vægt på ordentlighed og nærhed:
Professionel og ordentlig administration af ejendomme. Grundighed i løsning af opgaver, overholdelse af gældende lovgivning, standarter og overholdelse af etiske normer er et must i vores daglige arbejde.

Vores ydelser bliver skræddersyet efter vores kunders behov, og kan som udgangspunkt omfatte følgende:

 • Udarbejdelse af årsrapporter og klargøring af regnskabsmateriale til revision
 • Bogføring iht. gældende regnskabs- og bogføringslovgivning, herunder også den løbende indarbejdning af ejendommenes bogføring i årsrapporterne.
 • Budgettering herunder udarbejdelse af drifts-, balance- og likviditetsbudget
 • Udsendelse af rapportering til bestyrelse og ejerne samt andre interessenter
 • Sørge for betalinger
 • Kontrol og udarbejdelse af løbende lejereguleringer
 • Indkalde og deltage i generalforsamlinger
 • Udføre almindelig kontingentopkrævning i henhold til godkendt budget
 • Foretage regulering af kontingentopkrævning
 • Opkræve antennebidrag samt regulere dette en gang årligt
 • Udarbejde data til målerfirma til brug for udarbejdelse af varmeregnska
 • Udarbejde data til målerfirma til brug for udarbejdelse af vandregnskab
 • Iværksætte rykkerprocedure efter aftale med bestyrelsen
 • Registrere ejerskifter
 • Behandling af forsikringssager
 • Bestille nødvendige reparationsarbejder efter aftale med bestyrelsen
 • Administrere viceværten, herunder foretage lønafregninger
 • Ajourføre ejerpantebreve
 • Levere oplysninger til ejendomsmæglere
 • Foretage kvartalsvis rapportering efter aftale

For en nærmere dialog omkring vores ydelser inden for administration, aftaler vi gerne et møde.

Del denne side:
Scroll to top